Cinta itu memori,
Cinta itu lagu,
Cinta itu puisi,
Cinta itu tak tergambarkan,
Cinta itu memberi,
Cinta itu toleransi,
Cinta itu kamu, dan aku.

View on Path


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *